Zpráva ČHMÚ o znečištění ovzduší

Celá zpráva o měření znečištění ovzduší v obci v souvislosti s dopravou na okruhu Prahy

Zpráva ČHMÚ o znečištění ovzduší Modletice.pdf