Vysvěcení doubravické kapličky

Doubravická kaplička, která byla poměrně nedávno zrekonstruována, se dočkala i svého opětovného vysvěcení.

Paní Petržílková z Doubravice nám poskytla pár slov o této akci:

Vracím se k sobotě 21. září, kdy u nás v Doubravici bylaznovu posvěcena opravená kaplička.

O prostranství okolo kapličky pečuje soused Milan Dvořáček.Květinové aranžmá na slavnost upravila Miluška Reichová.Všichni ze vsi se zapojili. Bylo napečeno spousta dobrot na pohoštění pro naše hosty. Ten týden stále pršelo a tak sousedé postavili stany, ale na slavnost začalo svítit slunce.

Atmosféra byla velice milá, sousedská. 

Kdy asi bude znovu svěcení? Ale jak se tak na kapličkudívám, bude to mnohem dříve.

Fotografie z akce

bscap0007.jpg bscap0006.jpg bscap0005.jpg bscap0003.jpg bscap0004.jpg

bscap0000.jpg bscap0001.jpg bscap0002.jpg