Rekonstrukce komunikací úsek "B" - Olšina, stav k 13.11.2014

Na úseku "B" (Olšina) probíhají zemní práce na dešťové kanalizaci. Příjezd vozidel do této části bude zachován vždy v nočních hodinách. V denních hodinách bude průjezd částečně omezen podle konkrétního místa probíhajících výkopů. Tento režim bude zachován do cca  17.11.2014.