Rekonstrukce komunikací úsek "A" - Chválov, stav k 13.11.2014

Na celý úsek "A"  = (A1, A2, A3 a A4) není možné zajíždět jak v denních tak v nočních hodinách. Ve vyjímečných případech je třeba se na možnosti vjezdu do prostoru staveniště domluvit se zástupcem realizační firmy panem Fouskem. Tato situace bude trvat cca 14 dní, ve kterých budou probíhat práce na konstrukci vozovky. K parkování osobních vozidel je možné využít parkoviště před areálem firmy Prologis. Tato omezení jsou po dobu výstavby nezbytná a jménem obce děkuji  všem, kteří chápou tato dočasná opatření. Žádám obyvatele, aby při parkování automobilů parkovali s respektem k ostatním spoluobčanům. Vzhledem k akutnímu nedostatku parkovacích ploch v obci se tzv. parkuje "kde se dá", ovšem pokud někdo chce zaparkovat na pozemku jiného majitele je třeba toto mít s ním domluvené. Zároveň není možné znemožňovat parkování ostatním občanům na obecních komunikacích jen proto, že je to zrovna před mým plotem. V tomto případě se jedná o veřejné prostranství, které mohou využívat všichni bez rozdílu. Parkující auta ovšem nesmí překážet provozu, vjezdům na pozemky apod. Děkuji za slušné chování a vzájemnou toleranci všem, kteří takto postupují. Jiří Aron