Rekonstrukce komunikací

Dnešní situace (9.10.2014) Frézování vozovky, které dnes začalo mělo probíhat až po předání staveniště. Frézovací stroj byl k dispozici dříve než bylo původně plánováno a vzhledem ke snaze o minimalizaci prostojů se již začalo dnes frézovat.

V pátek 10.10.2014 proběhne předání staveniště realizační firmě  a následně začne probíhat rekonstrukce komunikace. Stavební firma má za úkol během dnešního dne předat obyvatelům dotčených nemovitosti informace o způsobu jak bude možné komunikace používat. Zároveň zde budou uvedeny kontakty na vedení stavby, které bude organizovat uzavření jednotlivých úseků. Tyto informace obdrží obyvatelé během dnešního dne do poštovních schránek.

Dnešní situace (9.10.2014)

Frézování vozovky v části Chválov, které dnes začalo mělo probíhat až po předání staveniště. Frézovací stroj byl k dispozici dříve než bylo původně plánováno a vzhledem ke snaze o minimalizaci prostojů se již začalo dnes frézovat.

Podle informací od stavební firmy, by mělo dojít k vyfrézování starého asfaltu. V případě, že u některých vjezdů bude vysoký výškový rozdíl mají pracovníci za úkol dosypat zde vyfrézovaný materiál, aby bylo možné vyjet/zajet do vjezdu.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.