Poskytování asistenčních služeb ....

Občanské sdružení HEWER poskytuje osobní asistenci seniorům a lidem s tělesným, smyslovým nebo mentálním znevýhodněním bez ohledu na věk.

OSOBNI_ASISTENCE.pdf OSOBNI_ASISTENCE.pdf (129,89 KB)