Pojďte se v říjnu projít na Modletický špacír

Zastupitelstvo obce by rádo obnovilo tradici tzv. Modle­tického špacíru, tedy organizované pro­cházky po okolí naší obce.

Trasa špacíru by vedla mj. po nově vybudovaných cestách ko­lem Modletic a Dou­bra­vice.Bude to tedy ideální příleži­tost, jak se seznámit s již existujícími stezkami a doz­vědět se i něco o těch pláno­vaných do budoucna.

Jako památku na špacír dostanou účastníci turis­tickou známku.

Sraz proběhne v sobotu 17. října ve 13:00 na návsi v Modleticích.

Trasa nebude příliš dlouhá ani náročná, dokonce ji bude možné absolvovat i s ko­čár­kem.S sebou doporučujeme vzít svačinu a něco k pití, na trase nebude občerstvení zajišťo­váno.

Těšíme se na všechny špacír­níky!