Poděkování za třídění odpadu

Obec Modletice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla i v roce 2016 ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Děkujeme  všem občanům Modletic, kteří třídí odpad.     

0954_2017_LHo_Osvedceni_o_uspore_emisi_obec_Modletice.pdf 0954_2017_LHo_Osvedceni_o_uspore_emisi_obec_Modletice.pdf (59,32 KB)