Ceny vodného pro rok 2015Cena vodného pro 2015

Výpočet ceny vodného vychází z kalkulace vodovodní infrastruktury, provozních nákladů a nákladů na obnovu a rozvoj. Na základě této kalkulace je stanovena cena vodného pro rok 2015 ve výši 49,21 Kč za 1m3 včetně DPH. Podrobná kalkulace ceny vodného je uvedena v příloze této zprávy. S ohledem na velký nárůst ceny vodného rozhodlo zastupitelstvo obce, že cena vodného pro domácnosti nebude účtována v plné výši, ale bude dotováná z rozpočtu obce částkou 9,20 Kč na 1 m3.

  • cena vody pro firmy a podnikatele činí 42,79 Kč bez DPH a 49,21 Kč včetně DPH,
  • cena vody pro domácnosti činí 34,79 Kč bez DPH a 40,01 Kč včetně DPH.

Modletice_kalkulace_2015.pdf Modletice_kalkulace_2015.pdf (30,11 KB)