Ceny stočného pro rok 2015

Cena stočného pro 2015

Výpočet ceny stočného vychází z kalkulace kanalizační infrastruktury, provozních nákladů a nákladů na obnovu a rozvoj. Na základě této kalkulace je stanovena cena stočného pro rok 2015 ve výši 50,08 Kč za 1m3 v četně DPH. Podrobná kalkulace ceny stočného je uvedena v příloze této zprávy. S ohledem na velký nárůst ceny stočného rozhodlo zastupitelstvo obce, že cena stočného pro domácnosti nebude účtována v plné výši, ale bude dotováná z rozpočtu obce částkou 10,07 Kč na 1 m3.

  • cena stočného pro firmy a podnikatele činí 43,55 Kč bez DPH a 50,08 Kč včetně DPH,
  • cena stočného pro domácnosti činí 34,79 Kč bez DPH a 40,01 Kč včetně DPH.

 Množství odváděné odpadní vody bude účtováno na základě údaje o spotřebě vody na vodoměru nebo podle směrné spotřeby vody, která činí 36 m3 na osobu a rok.

Modletice_kalkulace_2015.pdf Modletice_kalkulace_2015.pdf (30,11 KB)