Vybudování sítě cest v okolí obce

Vybudování "obchvatu" obce pro pěší a cykloturisty

Zadání

Cílem je vybudovat v okolí polní cesty, které by na sebe navazovaly a tvořily tak uzavřený okruh kolem obce.

Datum ukončení

předpokládané datum - polovina roku 2014

V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace a jednání s majiteli pozemků

Aktuální fáze

Výstavba cest - mapka
V současné době probíhají práce na dvou podprojektech:
  • Polní cesta V Rybníčkách - cca 300 metrů, přes pole od křižovatky silnic na Doubravici a Popovičky (u autovrakoviště/bývalé drubežárny)
    Předpokládané náklady: 700 000,- Kč

  • Přístupová cesta "T-Sport" - od konce cesty na Chválově, kolem tenisového areálu T-Sport, před silnici 101. Zde by měla navázat na vyústění cesty z Dobřejovic (napojení bude součástí jiného projektu) 
    Předpokládané náklady: 700 000,- Kč
V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení. Probíhá zpracování zadávací dokumentace a příprava výběrového řízení.