Veřejné osvětlení

Doplnění a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení

Zadání

Zlepšení pokrytí veřejného osvětlení, výměna nevyhovujících lamp, snížení energetické náročnosti

Aktuální stav

Ve fázi plánování a přípravy potřebné dokumentace

Předpokládaný termín realizace

rok 2015

Celkové předpokládané náklady

dle rozsahu prací