Ukončené projekty

Údržba návsi a panelového sídliště

Úklid návsi, výměna čekáren u autobusových zastávek, rozšíření parkoviště u panelového sídliště

 

Garáž a parkoviště u budovy OÚ

Vybudování garáže pro parkování obecního automobilu, uskladnění techniky a nářadí. Zajištění dalších parkovacích míst u budovy OÚ a samoobsluhy

 

Chodník podél hřiště a hasičské garáže

Vybudování chodníku pod panelovým sídlištěm

 

Obratiště autobusů

Vybudování prostoru pro obracení autobusů u zastávek v Doubravici

 

Oprava kapličky v Doubravici

Oprava a zrestaurování kapličky na návsi v Doubravici

 

Webové stránky obce

Vytvoření nových webových stránek obce, včetně grafického návrhu a redakčního systému