Údržba návsi a panelového sídliště

Úklid návsi, výměna čekáren u autobusových zastávek, rozšíření parkoviště u panelového sídliště

Zadání

Upravit vzhled návsi - údržba zeleně, výměna čekáren. Rozšíření parkovacích míst u panelového sídliště

Datum ukončení

předpokládané datum - říjen 2013

Dodavatel

různé - bude upřesněno
Stávající čekárny budou vyměněny za nerezové a prosklené, čímž by mělo dojít ke zlepšení estetické úrovně návsi a jejímu "prosvětlení". S výměnou čekáren dojde i k úpravě chodníku a položení zámkové dlažby.
Parkoviště na panelovém sídlišti bude moci být rozšířeno díky přesunutí ping-pongových stolů na sportovní hřiště.