Revitalizace sídelní zeleně v obci

Pročištění stávající zeleně a výsadba nových prvků 

Zadání

Revitalizace zeleně na území obce - v okolí Zámeckého rybníka, na Olšině, kolem sportovního hřiště, podél cesty na Chválově

Aktuální stav

Ve fázi plánování a přípravy potřebné dokumentace

Předpokládaný termín realizace

rok 2015

Celkové předpokládané náklady

dle rozsahu prací