Revitalizace a výsadby liniové zeleně

Vysazení zeleně podél stávajících komunikací

Zadání

Vysazení nových zelených prvků podél cesty pro pěší do Popoviček

Aktuální stav

V současné době probíhají práce podél cesty na Popovičky - pročištění a vykácení nežádoucích dřevin.

Na jaře (březen/duben) proběhne výsadba nových prvků zeleně

Předpokládaný termín realizace

rok 2014 

Dodavatel

GREEN PROJECT s.r.o. 

Vybrán na základě hodnocení nezávislé komise ze 4 přihlášených uchazečů.

Celkové předpokládané náklady

700 000,-