Rekonstrukce místních komunikací

Rekonstrukce vybraných komunikací ("staré Modletice a Chválov") a odvod dešťových vod

Rekonstrukce pozemnich komunikaci

Zadání

Cílem projektu je rekonstrukce vybraných komunikací v obci (viz mapka). Navržena je celková rekonstrukce z důvodu sjednocení krytu se zvýšenou účinnosti komunikace pro zlepšení plynulosti a bezpečnosti motorové dopravy a pohybu pěších po rekonstruovaných komunikacích.

Rovněž je třeba vyřešit nevyhovující stavodvodu dešťových vod.

Aktuální stav

Podána žádost o dotaci - neúspěšná.

Nyní je podána již druhá žádost, tentokrát na program ROP Střední Čechy. V průběhu dubna 2014 by mělo být o dotaci rozhodnuto.

Předpokládaný termín realizace

rok 2014 - dle vyhodnocení dotačnho řízení

Náklady

Doposud vynaložené prostředky

  • Zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci: 
    cca 100 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady

11 mil. Kč