Plánované projekty

Projekty, jejichž realizace je plánována do budoucna. Informace slouží jak pro občany, tak pro případné zájemnce o realizaci těchto projektů

Veřejné osvětlení

Doplnění a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení

 

Revitalizace sídelní zeleně v obci

Pročištění stávající zeleně a výsadba nových prvků 

 

Rekonstrukce místních komunikací

Rekonstrukce vybraných komunikací ("staré Modletice a Chválov") a odvod dešťových vod