Oprava obecního vodovodu

Rekonstrukce vodovodního potrubí v obci

Zadání

Zlepšení kvality obecního vodovodu - oprava poškozených částí, výměna nevyhovujícího potrubí, zefektivnění trasy vedení vodovodu

Aktuální stav

Opravena část vodovodu vedoucí přes panelové sídliště, kde docházelo k úniku vody z poškozeného potrubí

Předpokládaný termín realizace

rok 2014 - 2015 průběžně

Celkové předpokládané náklady

dle rozsahu prací