Oprava kapličky v Doubravici

Oprava a zrestaurování kapličky na návsi v Doubravici

Zadání

Opravení poškozených částí kapličky a zajištění prevence dalšího chátrání. Izolace a zabránění vsakování vody do zdiva

Datum ukončení

listopad 2012

Dodavatel

ARCHKASO spol. s r.o. (doplnit)

Datum výběru

Důvod výběru

Firma Archkaso byla jediná, která měla o práci tohoto rozsahu zájem a zároveň splňovala požadavky na odbornost.

Náklady

Zhotovení: 153 400,- Kč bez DPH

Foto

V průběhu oprav
kaplicka

Výsledný stav
kaplička