Záměr obce Modletice směnit nemovitý majetek

část pozemku parc.č. 733/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.

0818_2018_OUM.pdf 0818_2018_OUM.pdf (93,01 KB)