Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 2/2017

o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce Modletice

 

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 1/2017

o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

 

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 7/2016

o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce Modletice 

 

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 6/2016

o místním poplatku ze psů  

 

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 5/2016

o místním poplatku z ubytovací kapacity 

 

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 3/2016

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Modletice 

 

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 1/2016

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

 

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na území obce Modletice. 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

o stanovení části společného školského obvodu Základní školy Průhonice

 

Vyhláška o zákazu provozování výherních hracích přístrojů

Obecně závazná vyhláška o zákazu provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů.