Vyhláška o zákazu provozování výherních hracích přístrojů

Obecně závazná vyhláška o zákazu provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů. 

Odkaz na soubor:

Vyhláška o zákazu výherních hracích přístrojů.pdf