Úřední deska

Úřední deska

1 2   Následující   ››

Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška

Daň nemovitých věcí na rok  2018  - ode dne 11.4.2018 do 11.5.2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 1754643/18/2100-11460-200796.

 

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání - MŠ Modletice

pro školní rok 2018 / 2019

 

Český statistický úřad

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech. Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27.května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

 

Termíny zastupitelstev na rok 2018

 

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 31.10.2017

 

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 30.9.2017

 

Kotlíková dotace pro občany Středočeského kraje

 Informace k blížící se výměně zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019.

 

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 31.8.2017

 

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 31.7.2017

 

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 30.6.2017

 
1 2   Následující   ››