Úřední deska

Úřední deska

1 2   Následující   ››

Záměr obce Modletice směnit nemovitý majetek

část pozemku parc.č. 733/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.

 

Krajský soud v Praze

hledá nové kandidáty do funkce  přísedících Krajského soudu v Praze.

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon v k.ú. Modletice u Dobřejovic k 1.2.2018.

 

Obec Modletice - Oznámení

Oznámení počtu členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v komunálních volbách v roce 2018.

 

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 31.12.2017

 

Termíny zastupitelstev na rok 2018

 

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 30.11.2017

 

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 31.10.2017

 

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 30.9.2017

 

Kotlíková dotace pro občany Středočeského kraje

 Informace k blížící se výměně zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019.

 
1 2   Následující   ››