Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 3/2016

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Modletice 

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 3-2016.pdf
 
Přílohy

OZV č. 3-2016_příloha č.1.pdf
OZV č. 3-2016_příloha č.2.pdf
OZV č. 3-2016_příloha č.3.pdf