Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na území obce Modletice. 

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 1-2015.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 1-2015, příloha č. 1.pdf