Český statistický úřad

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech. Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27.května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

0196_2018_OUM.pdf 0196_2018_OUM.pdf (43,30 KB)