Strategický plán rozvoje

Dokumenty Strategického plánu rozvoje obce

Strategický plán rozvoje obce Modletice (dále také SPROM) je nutné chápat jako základní komplexně pojatý programový dokument, jehož cílem je definovat strategii samosprávy, tj. zastupitelstva obce, při řízení rozvoje obce ve střednědobém horizontu cca 10 až 15 let. Komplexnost tohoto dokumentu spočívá v zohlednění všech relevantních sociálně ekonomických hledisek fungování obce a respektování vazeb na měnící se její podstatné okolí (autorita vedení Středočeského kraje, vliv hl. m. Prahy, rozvoj sousedních obcí atd.). 

Dokumenty