Spolky a sdružení v obci

Přehled zájmových sdružení v Modleticích

Sbor dobrovolných hasičů

SDH Modletice v obci vykonává řadu významných funkcí. Kromě zásahů u požárů a jiných živelných pohrom pravidelně pomáhají s úklidem v obci, reprezentují na hasičských soutěžích a sami je pořádají a podílí se na kulturním dění v obci. Mimořádná pozornost jě věnována práci s mládeží

 

Modletice sobě

Modletice sobě je sdružení, které si klade za cíle rozvoj kultury a sportu na venkově, zejména pak v Modleticích. 

 

Divadlo vod studny

Ochotnické divadlo s více než desetiletou tradicí

 

Alfíci Modletice

Klub, který už řadu let pořádá nejrůznější akce pro děti z blízkého i dalekého okolí .

 

Florbalový tým

Florbal pro všechny, bez rozdílu věku

 

Hokejový tým

Amatérské hokejové mužstvo

 

Kapela pod altánem

Kapela vystupující na nejrůznějších kulturních akcích nejen v Modleticích

 

Skupina Cross Country

Hudební skupina s modletickým zastoupením