Alfíci Modletice

Klub, který už řadu let pořádá nejrůznější akce pro děti z blízkého i dalekého okolí .

Klub Alfíci Modletice vznikl hned na počátku 90. let, kdy se rozpadl tehdejší Svaz družstevních rolníků (SDR) a zbyla po něm mezera. Tři hlavní vedoucí ze SDR - Vladimír Olmr, Luboš Blüml a Jiří Hopp založili organizaci Květ, která dodnes sdružuje kluby dětí a dětské domovy z celé ČR. Právě prvním klubem byli Alfíci z Modletic.

(text z oficiálních stránek)

Podmínky členství

Vyplnění přihlášky
Členský příspěvek 20,- Kč
Členstvím získáte:
Možnost účastnit se akcí Alfíků během celého roku

Kontakt

Image Facebook stránka externí odkaz

 

Alfíci