Prohlídka modelu kolejiště

22. 03. 2014, 10:00 - 22. 03. 2014, 17:00

Místo konání: Zámecký sál

V sále modletického zámku bude vystaven rozsáhlý funkční model železnice (byl k vidění již na srpnovém hudebním festivalu a patřil k oblíbeným atrakcím).