Očkování psů

8. 06. 2015, 18:10 - 8. 06. 2015, 18:40

V pondělí 8.6.2015 od 18:10 hod. v Doubravici u kapličky a od 18:20 hod. v Modleticích na návsi u au­tobusové zastávky proběhne očkování psů.Vakcinace bude provedena zdar­ma u psů, za které mají je­jich majitelé uhrazené přís­luš­né poplatky. Majitelé, kteří v odůvod­něných případech nemohou v určeném termínu nechat psa očkovat, mají ještě mož­nost v průběhu cca dalších 14 dnů (v ordi­nač­ních hodi­nách) nechat psa očkovat u MVDr. J.Šimra, který bude očkování pro obec provádět.