Zastupitelstvo č. 9/2017, 17.08.2017

1)       Projednání smlouvy o dílo na Odbahnění Mlýnského rybníka v Modleticích. 2)       Projednání smlouvy o dílo na Opravu poničeného koryta Chomutovického potoka. 3)        Projednání žádosti o udělení výjimky pro Wilson tenis centrum.    

Zápis zastupitelstva c. 9-2017 17.8.2017.pdf