Zastupitelstvo č. 9/2016, 31.8.2016

c)       Informace o jednání s firmou Kaufland  1)       Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č 571/2 a 571/3. 2)       Projednání zřízení sociálního příspěvku pro obyvatele obce. 3)       Projednání směnné smlouvy na pozemek parc. č. 733/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 4)       Informace o žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ Modletice. 5)       Projednání vyhlášky o poplatcích za psy a o držení psů v obci. 6)       Projednání zřízení sociálního fondu pro zaměstnance obce. 7)       Projednání žádosti o směnu pozemku parc. č. 733 v k. ú. Modletice u Dobřejovic. 8)       Projednání nákupu techniky pro údržbu obce. 9)       Vyřazení nepoužitelného majetku z evidence majetku obce. 10)   Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o činnosti Obecní policie b)       Poničené dětské hřiště Olšina  

Zápis zastupitelstva c. 9-2016 31.8.2016.pdf