Zastupitelstvo č. 9/2015, 22.07.2015

Projednání plnění kulturního kalendáře obce.  1)       Projednání žádosti SDH o pořízení požární stříkačky. 2)       Projednání změn PD a provedení stavby Intenzifikace ČOV Modletice. a.        Způsob založení b.       Úprava technologie c.        Zázemí pro zaměstnance obce a obecní techniku. 3)       Projednání nabídek na směnu a odprodej částí pozemků parc. č. 527/9, 527/10, 7, 79, 87/3, 527/12, 87/1, 527/6 a 527/7. 4)       Rozpočtové opatření č. 6/2015. 5)       Informace o chodu obecního úřadu. a.        Ochranné pásmo vodního zdroje b.       Hluk                                                               i.       - vyhodnocení změn projektu stavby SOKP část 512                                                             ii.       - jednání na MZ ČR                                                           iii.       - řešení hluku z SOPK, současný stav 6)       Projednání obecně závazné vyhlášky obce o nakládání s odpady.

Zápis zastupitelstva c. 9-2015, 22.07.2015.pdf