Zastupitelstvo č. 9/2014, 17.07.2014

1)      Projednání žádosti o stanovisko k PD na provedení stavebních úprav skladové haly č.p. 140 v Modleticích. 2)      Informace o podané žádosti o dotaci na projekt „Zateplení budovy obecního úřadu v obci Modletice“. 3)      Projednání darovací smlouvy s firmou Kaufland Česká Republika v.o.s. 4)      Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů v souvislosti se změnou územního plánu se společností Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o. 5)      Projednání žádosti o příspěvek na konání koncertů v Zámeckém sále. 6)      Informace o chodu obecního úřadu. 7)      Kupní smlouva na pozemky Mlýnské louky. 8)      Rozpočtové opatření č. 4/2014.

Zápis zastupitelstva c.9-2014,17.07.pdf