Zastupitelstvo č.10/2013, 8.8.2013

1)      Projednání smlouvy o převodu vlastnictví cesty ze zámkové dlažby ke garáži OÚ. 2)      Projednání směnné smlouvy na pozemky parc. č. 743, 744, 480/5, st. 25 a st. 26 mezi obcí Modletice a paní Benešovou. 3)      Projednání kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 508/13 mezi Obcí Modletice a manželi Černíkovými. 4)      Projednání žádosti o. s. Modletice sobě o příspěvek na pořádání hudebního festivalu Modletické zvonění. 5)      Informace o převodu pozemků z MNV Modletice na Obec Modletice. 6)      Informace o výstavbě polních cest, které má realizovat Státní pozemkový úřad v obci Modletice. 7)      Projednání postupu při realizaci opravy střechy a zateplení budovy č.p. 19. 8)      Projednání možnosti doplnění techniky pro údržbu obce. 9)      Informace o dosavadních jednáních o problematice hluku z Pražského okruhu. 10)  Projednání připravovaných opatření pro zlepšení dopravního značení a zklidnění dopravy na území obce. 11)  Informace o chodu obecního úřadu. 12)  Projednání žádosti o .s. Modletice sobě o příspěvek na dopravu na výlet „Rozloučení s létem“. 13)  Projednání možnosti opětovného podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací.

Zápis zastupitelstva c.10-2013,8.8.2013.pdf