Zastupitelstvo č.9/2013, 18.7.2013

1)      Projednání schválení Změny územního plánu obce č.9. 2)      Projednání nabídek k záměru směny obecních pozemků parc. č. 744 a parc. č. 480/5. 3)      Projednání smlouvy o dílo na dodávku technologie úpravy vody pro vodárnu Olšina. 4)      Projednání smlouvy o dílo na zajištění výběrového řízení na projekt revitalizace Zámeckého rybníka. 5)      Projednání smlouvy o dílo na zajištění výběrového řízení na projekt výsadby a  revitalizace liniových porostů. 6)      Projednání smlouvy o dílo na zajištění výběrového řízení na projekt regenerace lokálních prvků ÚSES. 7)      Projednání nabídky firmy Kaufland na kompenzaci nedostatku zeleně v areálu firmy. 8)      Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů obce s firmou DPD CZ s.r.o. 9)      Projednání žádosti o vyjádření k projektu stavebních úprav ve firmě DPD CZ s.r.o. 10)  Projednání smlouvy o odvádění odpadních vod pro firmu DPD CZ s.r.o. 11) Informace o chodu obecního úřadu.

Zápis zastupitelstva c.9-2013,18.7.2013.pdf