Zastupitelstvo č. 8/2017, 09.08.2017

1)       Projednání smlouvy o dílo na Odbahnění Mlýnského rybníka v Modleticích. 2)       Projednání smlouvy o dílo na Opravu poničeného koryta Chomutovického potoka. 3)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 242/33 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 4)       Rozpočtové opatření č. 8/2017. 5)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o postupu řešení problematiky hluku z dopravy na D0 6)       Projednání žádosti o odprodej části obecního pozemku parc. č. 508/4 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 7)        Projednání rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.    

Zápis zastupitelstva c. 8-2017 9.8.2017.pdf