Zastupitelstvo č.8/2013, 13.6.2013

Zápis zastupitelstva c.8-2013,13.6.2013 1)      Projednání změny územního plánu č.9. 2)      Projednání žádosti o vyjádření k záměru dostavby haly MIBA s.r.o. 3)      Výpověď dohody o školském obvodu Říčany. 4)      Projednání žádosti o příspěvek na dětské hasičské družstvo. 5)      Projednání Rozpočtového opatření č.3/2013. 6)      Projednání dohody o užívání pozemků pro zeleň, paní Pevná. 7)      Projednání dohody o užívání pozemků pro zeleň, paní Vaništová. 8)      Projednání kupní smlouvy na pozemek parc.č. 164/3. 9)      Projednání záměru na směnu pozemků parc.č.743, 744, 480/5. 10)  Projednání nájemní smlouvy na pozemky parc.č.682 a 695. 11) Výběr dodavatele technologie úpravny vody. 12) Informace o dění v obci. 13) Projednání smlouvy o spolupráci s ČSOP Vlašim s poskytnutím příspěvku ze strany       obce. 14) Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů obce v souvislosti s plánovanou       Výstavbou v areálu firmy DPD CZ.

Zápis zastupitelstva c.8-2013,13.6.2013.pdf