Zastupitelstvo č. 6/2017, 07.06.2017

1)       Projednání zveřejnění záměru obce o pronájmu Zámeckého rybníka. 2)       Projednání nákupu techniky pro údržbu obce. 3)       Projednání možnosti zajištění investičního úvěru pro obec Modletice. 4)       Projednání možnosti podat žádost o dotaci do programu vodovody a kanalizace. 5)       Rozpočtové opatření č. 6/2017. 6)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Jednání na Ministerstvu dopravy o řešení hluku z SOKP 7)       Projednání kupní smlouvy na pozemky veřejné zeleně parc. č. 169/21, 242/39, 169/20, 169/2, 242/3, 242/34 a 408/36 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 8)       Projednání nabídky na opravu havarijního stavu dešťové kanalizace. 9)       Projednání podmínek poskytování příspěvků pro obyvatele obce. 10)       Projednání veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi obcí Modletice a obcí Dobřejovice.   

Zápis zastupitelstva c. 6-2017 7.6.2017.pdf