Zastupitelstvo č. 6/2014, 24.04.2014

1)      Projednání možnosti rozšíření mateřské školy. 2)      Projednání smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 3)      Projednání smlouvy o dílo na vypracování žádosti o dotaci do LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí, podoblast podpory 2.1. Zlepšení kvality ovzduší. 4)      Projednání nového povodňového plánu obce. 5)      Projednání smlouvy o poskytnutí dotace mezi Regionální radou regionu soudržnosti jako „Poskytovatelem“ a Obcí Modletice jako „Příjemcem“, a projednání zajištění finančního krytí projektu „Modletice - rekonstrukce komunikace, rekonstrukce kanalizace pro její odvodnění“. 6)      Projednání nabídky na odkup pozemků veřejné zeleně v centru obce. 7)      Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě. 8)      Informace o řešení problematiky hluku z SOKP. 9)      Informace o chodu obecního úřadu.

Zápis zastupitelstva c.6-2014,24.04.2014.pdf