Zastupitelstvo č.6/2013, 25.4.2013

Zápis zastupitelstva c.6-2013, 25.4.2013.pdf

1)      Výběr nájemce nebytových prostor v budově OÚ č.p. 6.
2)      Projednání žádosti o vyjádření k EIA na dostavbu mrazírny v areálu firmy HOPI s.r.o.
3)      Projednání smlouvy na projektovou dokumentaci na zeleň.
4)      Projednání smlouvy na úklid a údržbu obecních ploch.
5)      Výběr dodavatele technologie úpravny vody pro vodárnu Olšina.
6)      Informace o jednáních k záměru výstavby parkoviště v areálu firmy Kaufland.
7)      Projednání žádosti o poskytnutí daru na provoz babyboxů.
8)      Projednání rozpočtového opatření č.2/2013.
9)      Informace o průběhu výstavby obratiště autobusů.
10)  Informace o průběhu veřejné zakázky na ČOV Modletice a na revitalizaci Zámeckého rybníka.
  11) Informace o chodu obecního úřadu.
  12) Projednání smlouvy s firmou DPD CZ s.r.o. o odvádění odpadních vod.
  13) Informace o průběhu výstavby příjezdové cesty ke garáži za OÚ.
  14) Projednání žádosti o sponzorování dětského dne v Modleticích.