Zastupitelstvo č.5/2013, 4.4.2013

Zápis ze zastupitelstva č. 5-2013

Zápis zastupitelstva c.5-2013, 4.4.2013.pdf

1)      Projednání pronájmu obecního pozemku parc.č.(rybník v Doubravici).
2)      Projednání odkupu části pozemků, které se nacházejí pod obecními komunikacemi.
3)      Projednání prodloužení smlouvy pro administrativní pracovnici na OÚ.
4)      Projednání žádosti o vyjádření k sadovým úpravám v areálu společnosti HOPI s.r.o.
5)      Výběr dodavatele technologie úpravny vody pro vodárnu Olšina.
6)      Den matek 2013, projednání termínu konání a zajištění pořádání.
7)      Očkování psů 2013, projednání termínu konání.
8)      Projednání smlouvy na úklid a údržbu obecních ploch.
9)      Projednání možnosti výsadby a údržby zeleně v obci, uliční a veřejná zeleň.
10) Projednání postupu výběru dodavatele na výstavbu „Intenzifikace ČOV Modletice“.
11) Informace o chodu obecního úřadu.
12) Projednání postupu výběru dodavatele na realizace „Revitalizace Zámeckého
      rybníka“.
13) Pálení čarodějnic.
14) Smlouva s právní kanceláří.
15) Smlouva (dohoda) o úhradě právních služeb.