Zastupitelstvo č. 4/2016, 6.4.2016

15)   Výběr určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 11 Územního plánu obce.  1)       Projednání návrhu smlouvy o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování základní infrastruktury obce. 2)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vybudování základní infrastruktury obce. 3)       Projednání plánovací smlouvy v souvislosti s plánovanou stavbou GEIS – HUB Parcel Modletice. 4)       Projednání žádosti o uzavření smlouvy o ochranně veřejných zájmů obce v souvislosti se změnou územního plánu obce související s výstavbou areálu GEIS – HUB Parcel Modletice. 5)       Rozpočtové opatření č. 1/2016. 6)       Rozpočtové opatření č. 2/2016. 7)       Rozpočtové opatření č. 3/2016. 8)       Informace o proběhlé inventarizaci obce za rok 2015. 9)       Projednání možnosti vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení pozemku v souvislosti s možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 10)   Projednání žádosti o vyjádření k prodeji pozemků ŘSD. 11)   Projednání rozhodnutí o pořízení změny č. 11 Územního plánu obce Modletice. 12)   Výběr způsobu pořizování změny č. 11 Územního plánu obce Modletice. 13)   Informace o proběhlých jednáních o zajištění ostrahy podnikatelských subjektů na území obce. 14)   Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o možnostech pořízení nového územního a regulačního plánu obce. b)       Informace o postupu zpracování žádosti o dotaci na Rozšíření MŠ. c)       Projednání občerstvení na obecní brigádu. d)       Oslava výročí 680 let obce. e)       Projednání stížnosti na provoz obchodu potravin. f)        Pálení čarodějnic 2016.  

Zápis zastupitelstva c. 4-2016 6.4.2016.pdf