Zastupitelstvo č.4/2013, 14.3.2013

Zápis ze zastupitelstva č. 4-2013

Zápis zastupitelstva c.4-2013, 14.4.2013.pdf

1)      Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů obce na výstavbu hal na zpracování masa a reexpedici uzenin.

2)      Projednání veřejnoprávní smlouvy o provádění zápisů do RÚIAN s městem Říčany.

3)      Projednání žádosti AGRO Jesenice o povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do obce.

4)      Projednání inventarizační zprávy.

5)      Výběr znaku obce.

6)      Možnosti výstavby polní cesty V rybníčkách.

7)      Projednání možnosti převodu pozemků bývalého MNV Modletice na Obec Modletice.

8)      Rozpočtové opatření č.1/2013.

9)      Projednání možnosti výběru nového dodavatele energií.

10)    Informace o chodu obecního úřadu.

11)    Projednání výše investičního příspěvku na rozvoj obce od formy DPD CZ.

12)    Ocenění věcného břemene pro firmu ČEZ.