Zastupitelstvo č. 3/2016, 9.3.2016

1)       Projednání žádosti o podporu spolku Modletice sobě na rok 2016. 2)       Projednání žádosti o projednání podmínek plánovací smlouvy a veřejnoprávní smlouvy pro územní a stavební řízení k plánované stavbě GEIS – HUB Parcel Modletice. 3)       Projednání žádosti o projednání změny koeficientu zastavěnosti související s výstavbou areálu GEIS – HUB Parcel Modletice. 4)       Projednání návrhu smlouvy o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování základní infrastruktury obce. 5)       Projednání žádosti o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 14. 6)       Projednání žádosti o zřízení kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 161/5. 7)       Projednání žádosti o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 161/5. 8)       Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy Modletice. 9)       Projednání žádosti o příspěvek na předplaveckou výuku dětí navštěvujících MŠ. 10)   Informace o žádosti o poskytnutí dotace na automobil pro JSDH a žádost o dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice Modletice. 11)   Projednání smlouvy o koupi pozemku mezi obcí Modletice a firmou Immo-Log-CZ Alpha Beta, s.r.o. 12)   Projednání smlouvy o umístění zařízení mezi obcí Modletice a firmou Immo-Log-CZ Alpha Beta, s.r.o. 13)   Projednání žádosti o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na stavbu myčky obalů a technické zázemí firmy Immo-Log-CZ Alpha Beta, s.r.o. 14)   Projednání žádosti o povolení vjezdu vozidel zemědělské výroby nad 6 tun do obce Modletice. 15)   Informace o chodu obecního úřadu. a.        Oslava 680 výročí obce b.       Obecní policie 16)    Projednání možnosti vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení pozemku v souvislosti s možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.    

Zápis zastupitelstva c. 3-2016.9.3.2016.pdf