Zastupitelstvo č.3/2013, 21.2.2013

Zápis ze zastupitelstva č. 3-2013

Zápis zastupitelstva c.3-2013, 21.2.2013.pdf

1)      Projednání možnosti zařazení obce do přípravy a tvorby Integrované strategie rozvoje území Říčanska.

2)      Projednání smlouvy o dílo na poskytování geografického informačního systému MISYS-OBEC.

3)      Projednání zveřejnění záměru na pronájem obecního majetku.

4)      Projednání možnosti instalace fotopastí na území obce.

5)      Žádost o vydání stanoviska ke stavbě haly na zpracování masa.

6)      Žádost o vydání stanoviska ke stavbě haly na reexpedici masa.

7)      Žádost o vydání stanoviska ke stavbě prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu.

8)      Obecní investice.

9)      Informace ke změně územního plánu č.9.

10)    Informace o chodu obecního úřadu.

11)    Žádost od mysliveckého sdružení o příspěvek na dětský den v Nebřenicích.

12)    Průběh revitalizace rybníka.

13)    Projednání možnosti zajištění obecní policie.

14)    Jarní úklid obce 2013.