Zastupitelstvo č. 2/2017, 22.02.2017

1)       Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Propojovací plynovod STL sítí Modletice-Jažlovice“. 2)       Projednání žádosti o stanovisko k umístění kabelové přípojky do pozemku obce parc.č. 506/29 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 3)       Projednání rekonstrukce dětského hřiště Olšina. 4)       Projednání výběru dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Modletice. 5)       Informace o jednání s majiteli pozemků v lokalitě Chválov. 6)       Projednání plánovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou A3/94 Charly GmbH. 7)       Informace o zadání změny č. 11 územního plánu obce Modletice. 8)       Projednání možnosti nabídky neziskové organizace Sázíme stromy na výsadbu stromů v obci Modletice. 9)       Rozpočtové opatření č. 2/2017. 10)   Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o činnosti obecní policie b)       Jarní úklid obce 2017 c)       Projednání pořádání akce Modletická pouť/posvícení 11)    Informace o řešení problematiky hluku z D0 (pražský okruh)    

Zápis zastupitelstva c. 2-2017 22.2.2017.pdf