Zastupitelstvo č. 1/2016, 13.1.2011

8)       Financování provozu obecní policie na území obce Modletice.  1)       Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na inženýrské sítě pro pozemek č.p. 942 k.ú. Dobřejovice. 2)       Projednání stanoviska ke změně územního plánu obce Popovičky. 3)       Informace o možnosti podání žádosti o dotaci na stavební úpravy MŠ Modletice. 4)       Projednání plánovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou Billa, spol. s.r.o. 5)       Projednání smluv o provedení práce a o provedení pracovní činnosti s pracovníky obce na rok 2016. 6)       Projednání veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace (RÚIAN) s městem Říčany. 7)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o podané žádosti o dotaci na Intenzifikaci ČOV b)       Změna termínu inventarizace majetku obce  

Zápis zastupitelstva c. 1-2016.13.1.2016.pdf